Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 40

Akreditācijas lapas Nr.: 40
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 24. maija lēmums Nr. 40
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Ķīmija4544080 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmija43440120 kr.p.Pilna laika klātiene
Ķīmija51440144 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot