Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 321

Akreditācijas lapas Nr.: 321
Akreditācijas lapas datums: 24.02.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Biznesa vadības koledža, SIA
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 142; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 10. decembra lēmums Nr. 336
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Komercdarbība4134580 kr.p.Nepilna laika tālmācība
Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība4134588 kr.p.Nepilna laika tālmācība
Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība4134580 kr.p.Nepilna laika tālmācība
Iestāžu darba organizācija un vadība4134580 kr.p.Nepilna laika tālmācība
Grāmatvedība un finanšu plānošana4134586 kr.p.Nepilna laika tālmācība
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot