Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 84

Akreditācijas lapas Nr.: 84
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 153; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 29.maija lēmums Nr. 311; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2017. gada 13.decembra lēmums Nr. 76-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Biznesa vadība4534580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Kultūras vadība42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Radošais mārketings un pārdošanas vadība4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Valsts pārvalde4734548–84 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Vadības zinības43345120 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika tālmācība, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene, Nepilna laika tālmācība
Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments4734548–84 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Izklaides un atpūtas industrijas vadība4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Bizness un komunikācija sociālajos medijos4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot