Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 2019/36

Akreditācijas lapas Nr.: 2019/36
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Dzīvās dabas zinātnes
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 29. maija lēmums Nr. 45, Studiju kvalitātes komisijas lēmums Nr.2019/24-I
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Bioloģija43421125 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Bioloģija51421120 kr.p.Pilna laika klātiene
Dabas rekreācija4542180 kr.p.Pilna laika klātiene
Bioloģija4542180 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot