Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 2019/42

Akreditācijas lapas Nr.: 2019/42
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 29. maija lēmums Nr. 43, 13.11.2019. SKK lēmums Nr.2019/15-L; 13.12.2019. SKK lēmums Nr.2019/24-I
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Fizika43443120 kr.p.Pilna laika klātiene
Matemātika43460120 kr.p.Pilna laika klātiene
Matemātika51460120 kr.p.Pilna laika klātiene
Matemātika4546080 kr.p.Pilna laika klātiene
Fizika4544380 kr.p.Pilna laika klātiene
Cietvielu fizika51443120 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot