Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 119

Akreditācijas lapas Nr.: 119
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Vides aizsardzība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 7.jūnija lēmums Nr. 121
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Vides zinātne43850124 kr.p.Pilna laika klātiene
Vides plānošana4785080 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot