Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 374

Akreditācijas lapas Nr.: 374
Akreditācijas lapas datums: 10.12.2015.
Akreditācijas datums: 03.06.2015.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 02.06.2021.
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Mākslas
Pamatojums: 2015.gada 3.jūnija SAK lēmums Nr. 366; 2015.gada 16.oktobra SAK lēmums Nr. 385
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Māksla42214160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
16.10.2015.Saskaņā ar LU apstrīdējumu mainīts studiju virziena akreditācijas termiņš no 2 gadiem uz 6 gadiem. SAK lēmums Nr. 385