Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 87

Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija lēmums Nr. 89
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Mājas vide izglītībā42141160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Pedagoģija51142120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Karjeras konsultants4714280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Profesionālās izglītības skolotājs4114180 kr.p.Nepilna laika neklātiene
Pedagoģija4514280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot