Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 111

Akreditācijas lapas Nr.: 111
Akreditācijas lapas datums: 18.07.2013.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Institūcija: Rīgas Ekonomikas augstskola- Stockholm School of Economics in Riga
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmums Nr. 113
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Uzņēmējdarbības vadība4734580 kr.p.Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot