Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 51

Akreditācijas lapas Nr.: 51
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 212; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 16. oktobra lēmums Nr. 256; SAK 2017.gada 29.maija lēmumi Nr. 50-A un 51-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Zemes ierīcība41581101 kr.p.Nepilna laika neklātiene
Būvzinātne4558280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Hidroinženierzinātne51582120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Ainavu arhitektūra un plānošana4758140–80 kr.p.Pilna laika klātiene
Hidroinženierzinātne4558280 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Būvniecība41582120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Būvniecība42582200 kr.p.Pilna laika klātiene
Zemes ierīcība42581200 kr.p.Pilna laika klātiene
Būvniecība42582186 kr.p.Nepilna laika neklātiene
Ainavu arhitektūra51581120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Būvzinātne51582120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Zemes ierīcība4558180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Ainavu arhitektūra un plānošana43581140 kr.p.Pilna laika klātiene
Būvniecība4758240 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Zemes ierīcība un mērniecība42581160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot