Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 98

Akreditācijas lapas Nr.: 98
Akreditācijas lapas datums: 12.07.2013.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vides aizsardzība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija lēmums Nr. 100
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Vides zinātne4585080 kr.p.Pilna laika klātiene
Vides zinātne43850120 kr.p.Pilna laika klātiene
Vides zinātne51850192 kr.p.Pilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot