Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 79

Akreditācijas lapas Nr.: 79
Akreditācijas lapas datums: 28.11.2017.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 17. maija lēmums Nr. 6; 2013.gada 4.decembra lēmums Nr. 273; 2015.gada 19.jūnija lēmums Nr. 383; 2016.gada 26.februāra lēmums Nr. 04-A; 2017.gada 8.novembra lēmums Nr. 73-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Veterinārmedicīna42640244 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika neklātiene
Lauksaimniecība43621163 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika neklātiene
Meža ekoloģija un mežkopība4562380 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Mežzinātne51623120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Lauksaimniecība42621160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Lauksaimniecība4562180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Lauksaimniecība51621120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Mežinženieris42623160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Mežzinātne43623160 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika neklātiene
Meža ekonomika un politika4562380 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Pārtikas higiēna4764050 kr.p.Pilna laika klātiene, Pilna laika neklātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Meža darbi un tehnika4562380 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Veterinārmedicīna51640120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Lauksaimniecība4762160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot