Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 61

Akreditācijas lapas Nr.: 61
Akreditācijas lapas datums: 10.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2023.
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
Pamatojums: 2017.gada 26.jūlija SAK lēmums Nr. 60-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Tūrisma un viesmīlības vadība42812160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā4781260–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums no 30.06.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums no 30.06.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 1 no 23.05.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 23.05.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijaangļu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 2 no 23.05.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 2 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 1 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 1 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 5 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 2 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 5 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 3 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 3 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 4 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 4 no 25.01.2017 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot