Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 110

Akreditācijas lapas Nr.: 110
Akreditācijas lapas datums: 22.11.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 150; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 4. decembra lēmums Nr. 267; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2018. gada 4. septembra lēmums Nr. 93-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Biznesa ekonomika43311120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene, Nepilna laika tālmācība
Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika4134180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Grāmatvedība un audits42344160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot