Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 22

Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 7. jūnija lēmums Nr. 132; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2015. gada 23.janvāra lēmums Nr. 340; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 26.februāra lēmums Nr. 03-A; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 25.augusta lēmums Nr. 21-A
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Cilvēku resursu vadīšana4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības loģistika42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Nekustamā īpašuma pārvaldība4181880 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana4781840–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbība un vadīšana42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Inovācijas un uzņēmējdarbība4734560–80 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Nekustamā īpašuma pārvaldība42818160–180 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Ražošanas inženierzinības un vadība4534580 kr.p.Pilna laika klātiene
Visaptverošā kvalitātes vadība42526160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbība un vadīšana4734560–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbības finanses4534580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Vadībzinātne un ekonomika51345192–192 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Cilvēku resursu vadīšana42345160 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos43345120 kr.p.Pilna laika klātiene
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana4734580–112 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene
Uzņēmējdarbība un vadīšana4534580 kr.p.Pilna laika klātiene
Uzņēmējdarbība un vadīšana4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana4734560–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Uzņēmējdarbība un vadīšana43345120 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Visaptverošā kvalitātes vadība4734540–100 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot