Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 275

Akreditācijas lapas Nr.: 275
Akreditācijas lapas datums: 01.07.2014.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Institūcija: Juridiskā koledža, SIA
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 26. jūnija lēmums Nr. 231; Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2014. gada 31. janvāra lēmums Nr. 285
Nosaukums 
Kods 
Apjoms 
Studiju veids un forma 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Cilvēku resursu vadība4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
Komerczinības4134580 kr.p.Pilna laika klātiene, Nepilna laika klātiene, Nepilna laika neklātiene
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot